Åpenhetsloven: Vårt løfte om å være gjennomsiktige
Vi tror på ærlighet og gjennomsiktighet som en forutsetning for å bygge tillit hos våre kunder og leverandører. Vi forplikter oss til å følge åpenhetsloven og gi alle som ønsker  tilgang til relevant informasjon om vår virksomhet. Dette inkluderer åpenhet rundt vår forsyningskjede, produksjonsmetoder, og våre sosiale og miljømessige resultater. Vi inviterer til dialog, tilbakemeldinger og samarbeid for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer våre bærekrafts- og åpenhetspraksiser.
Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk her.