PROSTATAKREFT

KREFTEN OG SYMPTOMER

Norges største kreftsykdom rammer bare menn. Hver dag får 14 personer beskjed om at de har prostatakreft, noe som utgjør 5000 tilfeller årlig. Ca. 1000 menn dør hvert år, og mange dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Hele 55 000 menn har eller har hatt sykdommen. Norge ligger dessverre i verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av prostatakreft.
Prostata er omtrent på størrelse med en valnøtt og ligger som en tykk ring rundt den første delen av urinrøret, rett under blæren. Prostata utskiller noen av stoffene som inngår i sædvæsken.
Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår. Alder og arv, hormoner, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen.
Prostatakreft i tidlig stadium gir ingen symptomer. Hos de fleste menn utvikler prostatakreft seg langsomt. Det kan ta mange år før svulsten gir symptomer eller eventuelt sprer seg, og det er derfor viktig å oppdage kreften tidlig. Vannlatningsproblemer er vanligvis et tegn på en godartet, forstørret prostatakjertel eller langtkommen prostatakreft.

SJEKK DEG!

Altfor mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Sjekk din PSA – en enkel blodprøve kan oppdage kreften tidlig og redde liv. PSA er en blodprøve som måler konsentrasjonen av prostataspesifikt antigen i blodet og kan tas av fastleger når pasienten ønsker det. Dersom man har prostatakreft, vil mengden av PSA-enzymet i blodet som regel øke. Noen har et naturlig høyere eller lavere nivå av PSA-nivå i blodet. Det er derfor viktig å sammenligne blodprøver over tid.

Den europeiske urologforeningen (EAU) krever at det innføres nasjonale PSA-screeningsprogram. PROFO stiller seg bak dette kravet og vil gå i dialog med norske helsemyndigheter. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseundersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er et helt nødvendig tiltak for å redusere dødstallene.

Mann over 45 år? Kontakt fastlegen din og bestill en enkel blodprøve (PSA-test).